Introductie

De Data Protection Officers werken via DataWorx bij opdrachtgevers. De opdrachten die onze Data Protection Officers uitvoeren variëren van:

 • uitvoeren van een Privacy Quick Scan
 • uitvoeren van de Privacy Impact Assessment
 • het implementeren van het verbeterplan
 • op abonnementsbasis ervoor zorgen dat de opdrachtgever compliant blijft
 • of het uitvoeren van Privacy Compliant Audits.

Plaats in de organisatie bij onze opdrachtgevers

Vanuit DataWorx zorgen wij er voor dat je onafhankelijk gepositioneerd wordt bij onze opdrachtgevers. Alleen op deze wijze kun je onafhankelijk toezicht houden op de naleving van de AVG.

Afhankelijk van type organisatie rapporteer je aan de gemeentesecretaris en/of college van B&W, Raad van Bestuur of Centrale Directie. Alleen op deze wijze is het volgens ons mogelijk de rol van Data Protection Officer autonoom uit te voeren.

Organisatie

DataWorx zorgt er onder andere voor dat organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het voldoen aan deze regelgeving is geen eenmalige actie die na 25 mei 2018 ophoudt, maar is een continue inspanning.

De Data Protection Officer speelt hierin een leidende rol. Een rol die bij o.a. overheidsinstanties een verplichting is. Aangezien niet iedere organisatie de omvang en impact heeft om een fulltime Data Protection Officer aan te stellen, biedt DataWorx de oplossing aan, deze rol op flexibele basis in te vullen.

Middels de beproefde DataWorx methodiek ga je bij een of meerder opdrachtgevers de rol van Data Protection Officer invulling geven.

Functie

Je begrijpt als geen ander dat de rol van Data Protection Officer nog niet volledig uitgekristalliseerd is. Dat kan ook niet, aangezien de functie nog maar weinig historie kent enerzijds. Anderzijds zul je door voortschrijdend inzicht en jurisprudentie de scope van de rol van Data Protection Officer moeten bijstellen.

Op dit moment zijn wij van mening dat de Data Protection Officer van DataWorx minimaal de volgende taken heeft:

 • Toezicht houden op het naleven van de AVG wet- en regelgeving
 • Het adviseren van de directie over alle privacy gerelateerde onderwerpen
 • Bijdragen aan het draagvlak voor privacy-beleid, door tijdig af te stemmen met verschillende stakeholders zoals de Gemeentesecretaris, Raad van Bestuur en/of lijnmanagement
 • Is aanspreekpunt voor werknemers, klanten, leveranciers en de privacy toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • Adviseren over Privacy Impact Assessments (PIA) en de uitvoering ervan monitoren
 • Voorzitten van het coördinerend overleg met betrekking tot privacy aspecten
 • Het organiseren van (permanente) awareness voor medewerkers
 • Informeren van alle betrokkenen over de geldende verplichtingen
 • Op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen omtrent de AVG
 • Treedt op als coördinator en is eerste aanspreekpunt bij calamiteiten zoals Datalekken

Functie eisen

De rol van Data Protection Officer is te vergelijken met een spin in het web. Jouw inhoudelijke kennis over informatiebeveiliging en goede dossierkennis van de AVG wordt herkend en erkend in de organisatie waar je werkzaam bent namens DataWorx.

Maar je beseft terdege dat jouw senioriteit en het succesvol uitvoeren van deze positie bepaald wordt door de wijze waarop jij je manifesteert. Jouw communicatieve vaardigheden, verbindend vermogen, overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit zijn daarom uitstekend ontwikkeld.

Daarnaast beschik je als Data Protection Officer over de volgende kennis- en vaardigheden:

 • HBO of WO werk- en denkniveau
 • Algemeen theoretische en praktische kennis van (Informatie-) beveiliging en Privacy wetgeving
 • Kennis van en inzicht in de taak- en doelstelling en de werkwijze van de organisatie
 • Je hebt kennis van en ervaring met het uitvoeren van audits, risico analyses en bij voorkeur Privacy Impact Assessments
 • Inzicht in de (geautomatiseerde) bedrijfsprocessen binnen de organisatie
 • Vaardigheid in het toezicht houden op gebruik van (ict-) systemen waarbinnen persoonsgegevens worden verwerkt
 • Je bent in staat jouw adviezen, verbetervoorstellen en beleidsdocumenten op heldere en begrijpelijke wijze aan het papier toe te vertrouwen.
 • Je bent zorgvuldig in jouw werk, alert, integer en resultaatgericht.
 • Je neemt initiatief, je bent overtuigend en je bent gericht op samenwerken.

Aanbod

De functie van Data Protection Officer staat zowel open voor kandidaten die op detacheringsbasis willen werken of als ZZP’er ingezet willen worden.

Inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen over deze functie kunt u terecht bij Ber Hensels CCP. Hij is te bereiken via 06 – 52 34 16 95. Voor alle andere vragen kunt contact opnemen met Mark Simons via 06-52 37 67 75.

Share This