Regelhulp Algemene Verordening Gegevensbescherming

door | 27-feb-2018 | nieuws

De AP ontwikkelde regelhulp biedt inzicht waaraan uw organisatie moet werken om goed voorbereid te zijn op de AVG die 25 mei van kracht wordt. Aan deze Europese privacywet moet iedere organisatie zich houden.

Deze AVG-regelhulp is bedoeld voor de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken van: iedere organisatie, groot of klein, bedrijven, overheidsinstanties, stichtingen en kleine zelfstandigen.

De AVG regelhulp is beknopt en alleen voor eigen gebruik. De uitkomsten kunnen niet gebruikt worden om aan te tonen dat aan de AVG regelgeving wordt voldaan.

Uit de beantwoording van de vragen komen in meer of mindere mate diverse actiepunten naar voren. In een aantal gevallen is het verplicht dat een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd moet worden. Ook al bent u het niet verplicht, het kan heel nuttig zijn om iemand aan te nemen of in te huren die gespecialiseerd is in de bescherming van persoonsgegevens (privacy expert).

DataWorx is specialist op het totale AVG terrein waarbij zij zowel de werving & selectie van (interim) FG’s/DPO’s voor haar rekening neemt als de voorbereiding, uitwerking en toetsing van het totale AVG-traject.

Share This