verzoek VNO NCW: fasering van toezicht op de nieuwe privacy wetgeving (AVG).

door | 22-jan-2018 | nieuws

Zoals ook in mijn vorige column aangegeven hebben bedrijven en organisaties nog 4 maanden de tijd om zich voor te bereiden op de invoering van de AVG die 25 mei aanstaande van kracht wordt. Het VNO-NCW en MKB Nederland hebben recent (12 januari 2018) een brief gestuurd aan de 2e kamer inzake de Uitvoeringswet AVG.

In deze brief wordt vooral aandacht gevraagd voor de fasering van toezicht door de Autoriteit Persoonsgegevens (vanaf mei 2018). In deze brief wordt o.a. gesteld dat de AVG en UAVG complexe wetgeving is die diep ingrijpt in organisaties, waaronder honderdduizenden (mkb-) ondernemers die nauwelijks kennis hebben van deze materie. Daarnaast wordt gesteld dat een aantal normen nog niet geconcretiseerd is en dat slechts deels terug te vallen is op bestaande jurisprudentie.

Het is waar dat er nog onduidelijkheid is over de exacte uitwerking van de wet. Het is ook waar dat de privacy wetgeving complex is en diep kan ingrijpen in organisaties. De impact voor vrijwel elke organisatie mag dan ook niet onderschat worden en vraagt aandacht van de bestuurder. Zorg ervoor als bestuurder dat uw organisatie voorbereid is op de implementatie van deze nieuwe wetgeving. Hierbij is het zeker geen overbodige luxe u te laten adviseren en/of te ondersteunen door een van de inmiddels vele gespecialiseerde bedrijven rondom privacywetgeving

DataWorx is specialist op het totale AVG terrein waarbij zij zowel de werving & selectie van (interim) FG’s/DPO’s voor haar rekening neemt als de voorbereiding, uitwerking en toetsing van het totale AVG-traject.

Share This