De Wwft, wie vallen eronder? – deel 2.

Auteur: Frank van Buren, 7 september 2022

INLEIDING

“Veel bedrijven en instellingen denken nog steeds dat ze met een ‘kopietje paspoort en uittreksel Kamer van Koophandel‘, aan hun Wwft verplichtingen hebben voldaan. In onze praktijk merken wij dat bedrijven, instellingen en bepaalde beroepsbeoefenaars zich vaak nauwelijks realiseren dat ze misschien niet direct, maar wel degelijk indirect onderworpen kunnen zijn aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Wwft”.    

Daarom eerst, wie zijn er nu eigenlijk Wwft- plichtig?

DE WWFT- PLICHTIGE INSTELLINGEN (ART. 1A WWFT):

Financiële ondernemingen:

Banken, ondernemingen niet zijnde banken die krediet verstrekken, (denk aan lease maatschappijen of PL verstrekkers), betaalinstellingen, belegginsondernemingen en -instellingen, elektronische geldinstellingen, wisselinstellingen, levensverzekeraars, instellingen voor collectieve belegging in effecten, financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen, betaaldienstagentschappen en bijkantoren van buitenlandse financiële ondernemingen zoals hierboven genoemd.

Niet financiële ondernemingen: (personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten)

 1. Advocaten en
 2. Notarissen toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen
 3. Beroepsbeoefenaren met een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf als A en B

voor zover zij;

 1. Advies of bijstand verlenen bij:
 2. Het aan en verkopen van registergoederen
 3. Het beheren van geld, effecten, munten, edele metalen of andere waarden.
 4. Het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen
 5. Het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen
 6. Werkzaamheden op fiscaal gebied vergelijkbaar met die van een belastingadviseur
 7. Het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed, of
 8. Optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.

Voorts:

 1. Trustkantoren ( conform de Wtt verplicht een vergunning te hebben van DNB)
 2. Domicilieverleners (ter beschikking stellen van adres of postadres)
 3. Bemiddelaars bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waar onroerende zaken aan zijn onderworpen (incl. huurovereenkomsten met een bedrag boven € 10.000/ maand).
 4. Kopers en verkopers van goederen, voor zover contante betaling plaats vindt boven € 10.000
 5. Bemiddelaars inzake koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden etc.
 6. Kopers of verkopers van kunstvoorwerpen met een waarde boven € 10.000
 7. Aanbieders of diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en het aanbieden van virtuele valuta
 8. Aanbieders van bewaarportemonnees
 9. Aanbieders van kansspelen
 10. Taxateurs van onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn verbonden
 11. Pandjeshuizen

Voor advocaten en belastingadviseurs geldt een uitzondering op deze bepaling als zij een cliënt bijstaan in een rechtsgeding, of ter voorkoming daarvan, of bij advisering ter bepaling van de rechtspositie van een cliënt.

Conclusie

De hierboven genoemde opsomming is compleet. Maar realiseert u zich goed, dat uw advocaat, uw makelaar, uw lease maatschappij, de kunstgalerij, de vastgoed firma, uw notaris, uw auto dealer, uw verzekeringsmaatschappij, uw fiscalist, uw administratiekantoor en last but not least uw bank, allemaal vrijwel altijd Wwft- plichtig zijn in de uitoefening van hun beroep.

Bij elke financiële transactie heeft u, uw bank nodig en die is wettelijk verplicht een Wwft dossier van u of uw instelling aan te leggen en de transactie te monitoren. Dat, dat geen sinecure is moge blijken uit de enorme boetes die DNB heeft uitgedeeld aan de ING Bank, en de lopende onderzoeken bij ABN-AMRO bank, de Volksbank, de Rabobank en Triodos.

WILT U WWFT PROOF ZIJN?

 • Wilt u geholpen worden bij die veelvoud aan vragen die uw bank stelt en een panklaar Wwft dossier kunnen overleggen aan uw bank voordat de transactie plaats vindt?
 • Wilt u, voordat u zaken doet, een duidelijke risico analyse gemaakt hebben die specifiek is voor u en uw instelling zodat u mitigerende maatregelen kunt treffen om de eventuele risico’s  te beheersen?
 • Wilt u vooraf een adequate en snelle check op sanctielijsten, de PEP status, informatie uit de internationale Kamers van Koophandel, of een uitgebreide OSINT search?

Wij staan u snel en kosten efficiënt terzijde. Laat u over onze dienstverlening informeren en maak een afspraak.

Benieuwd wat DataWorx voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op!

Contact 

043 – 328 51 10

Avenue Ceramique 223

6221 KX Maastricht

Afspraak

We maken graag persoonlijk kennis om te kijken naar de mogelijkheden

Plan VideoCall

[ameliabooking]

© COPYRIGHT 2024