Mogelijkheid van sanctie-ontduiking in

de Duitse export naar buurlanden

van Rusland

Auteur: Wouter Akkersdijk, 18 mei 2023

INLEIDING

Na eerdere berichtgeving over toegenomen export vanuit Nederland naar buurlanden van Rusland (https://nos.nl/l/2457477) is er nu ook bezorgdheid gerezen over de mogelijkheid van sanctie-ontduiking in de Duitse export naar buurlanden van Rusland (bron: Marketscreener).

Sterke exportgroei

Duitsland, een belangrijke handelspartner van Rusland, heeft de afgelopen tijd een sterke exportgroei naar landen als Kirzigië (+949%), Armenië (+172%), Kazachstan (+136%) maar ook Turkije (+37%) ervaren. Deze groei leidt tot zorgen dat sommige Duitse bedrijven mogelijk de omweg via deze landen gebruiken om handel te drijven met Rusland, ondanks de bestaande sancties.

Het nieuwsbericht benadrukt dat hoewel de Duitse export naar buurlanden van Rusland aanzienlijk is toegenomen, dit nog niet direct bewijs is van illegale praktijken. Desalniettemin blijft de bezorgdheid bestaan, en autoriteiten zouden de situatie nauwlettend moeten volgen om eventuele schendingen van de sancties tegen te gaan.

Het blijkt hieruit dat er een groot belang is tot internationale samenwerking en dat er gehandhaafd moet worden om oneerlijke handelspraktijken te voorkomen.

Wat kunt u zelf doen?

Nederlandse bedrijven die internationaal handel drijven en rekening willen houden met het risico van sanctie-ontduiking zouden over de volgende zaken moeten nadenken:

  1. Implementeer een compliance-programma om te voldoen aan sanctieregelgeving.
  2. Voer grondige due diligence uit op zakenpartners en tussenpersonen.
  3. Stel zo goed als je kunt vast (en leg dit vast) wie de eindgebruiker is van de goederen en leg contractueel vast met je cliënt dat verkoop aan gesanctioneerde jurisdicties of partijen verboden is.
  4. Werk samen met betrouwbare financiële instellingen die strenge naleving waarborgen.
  5. Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in sanctieregelgeving.

Daarnaast is het aan te raden om advies in te winnen op het moment dat je nieuwe prospects of sterke groeimarkten hebt in regio’s die grenzen aan, of sterke economische banden hebben met gesanctioneerde jurisdicties.

Neem gerust contact met mij op om te kijken of we kunnen helpen bij het identificeren van risico’s en het implementeren van effectieve compliance-maatregelen.

Plan VideoCall

[ameliabooking]

Benieuwd wat DataWorx voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op!

Contact 

043 – 328 51 10

Avenue Ceramique 223

6221 KX Maastricht

Afspraak

We maken graag persoonlijk kennis om te kijken naar de mogelijkheden

Plan VideoCall

[ameliabooking]